Young businessman with big hammer against wall
subsidie, isoleren, verbouwen • 1 min leestijd

Isoleren van eigen woning weer gesubsidieerd

Viviën Augustinus op 18 juli 2019

Vanaf september is het voor huiseigenaren weer mogelijk om subsidie voor het isoleren van woningen aan te vragen. De subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) gaat dit najaar namelijk weer van start.

SEEH

De eigenaar-bewoner van een woning wordt door middel van de SEEH gestimuleerd om energie te besparen. Nadat de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn, kan de subsidie aangevraagd worden.

Je komt in aanmerking voor de SEEH als eigenaar-bewoner als:
• Je minimaal twee grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning door gaat voeren.
• De bestaande woning jouw eigendom en hoofdverblijf is.
• Voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de SEEH.

Voor particulieren was de subsidiepot al geruime tijd leeg, alleen VvE’s konden nog van de subsidie gebruik maken. Sinds 15 maart 2017 was er voor de particulieren een budget beschikbaar van €43,81 miljoen. RVO.nl meldde in april van 2017 al dat het SEEH-budget voor eigenaar-bewoners op was.

Heropening subsidieregeling

RVO.nl heropent de subsidieregeling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Voor de SEEH voor woningeigenaren is tot 1 januari 2021 een bedrag van €84 miljoen beschikbaar. Ook na deze datum is er subsidie beschikbaar voor isolatie-maatregelen, dit vanwege een verbreding van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Eind augustus staat de regeling gepubliceerd in de Staatscourant en komt er meer informatie beschikbaar op de website van RVO.nl. Let er wel op dat er alleen subsidie beschikbaar is voor de maatregelen die na publicatie van de regeling uitgevoerd worden.

RVO.nl verwacht dat woningeigenaren vanaf 2 september 2019 hun subsidieaanvraag kunnen indienen. Wilt u meer weten over de subsidieregeling? Kijk dan eens op RVO.nl

Bron:
RVO: subsidies en regelingen, eigenaar en bewoners
Gawalo: isoleren eigen woning kan weer met subsidie
Energiebespaarlening: subsidie energiebesparing eigen huis weer open

Picture of Viviën Augustinus

Viviën Augustinus

Storyteller Volthera